حدیثان

Powered By Mr . Matin Shahamat

همراهی و رفاقت با آدم شرور بپرهیز
نویسنده : م.شهامت - ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱٠
 
حدیث (101) امام جواد علیه السلام فرمودند: اِیاک و مصاحبة الشریر ، فاِنه کالسیف المسلول یحسن منظره و یقبح اَثره از همراهی و رفاقت با آدم شرور بپرهیز ،زیرا که او مانند شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است. (مسندالامام الجواد،ص243)