همراهی و رفاقت با آدم شرور بپرهیز

حدیث (101) امام جواد علیه السلام فرمودند: اِیاک و مصاحبة الشریر ، فاِنه کالسیف المسلول یحسن منظره و یقبح اَثره از همراهی و رفاقت با آدم شرور بپرهیز ،زیرا که او مانند شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است. (مسندالامام الجواد،ص243)

/ 1 نظر / 5 بازدید
niloofareabi

هرگاه خدا بخواهد بنده ای را خوار کند دانش را از او دور سازد."امام علی ع"