به نام یگانه حق

نگاهی به شیطان پرستی در ایران و جهان

و: ورود شیطان پرستی به ایران:

نوع جدید شیطان پرستی دریک بازه زمانی 10 ساله با چند وقفه به ایران وارد شده است.

نحوه ورود:

چند گروه عامل وحامل ورود شیطان پرستی به ایران بوده اند که به آنها اشاره خواهیم کرد.......

مهمترین زمینه ورود شیطان پرستی به ایران میل جوانان به استفاده از موسیقی متالیکا و ساز گیتار بوده است .

طی 10 سال گذشته موسیقی متالیکا به صورت زیرزمینی و غیز مجاز وارد ایران شده و در چارچوب آن مفاهیم انحرافی شیطان پرستی در اختیار جوانان قرار گرفته است...

 

 

برای خواندن ادامه مطلب روی more کلیک کنید...............

در قسمت سوم حاملان شیطان گرایی را بررسی میکنیم

مطالب خود را در این باب برام بفرستید تا با اسم و عکس خودتون در وبلگم درج کنم.

منبع : jame esfahan news paper

/ 0 نظر / 7 بازدید