دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسوولان و نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشو

 

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، اقتدار حقیقی برای کشور را اقتدار فرهنگی دانستند و تأکید کردند: ارائه تصویر درست و واقعی از نظام جمهوری اسلامی، و واقعیتها و پیشرفتهای ایران امروز، در کنار ترویج زبان و ادبیات فارسی از جمله وظایف سنگین سفیران فرهنگی نظام اسلامی است.
ایشان با اشاره به جایگاه و اهمیت فعالیتها و ارتباطات فرهنگی افزودند: اگر کار فرهنگی بدرستی انجام شود و بر ذهن Ù ˆ فکر و عاطفه افراد تأثیرگذار باشد، قطعاً برخی خلأهای احتمالی در عرصه دیپلماسی و یا ارتباطات تجاری و اقتصادی، پُر خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شیوه و روش کشورهای استعمارگر برای رسیدن به اهداف نادرست و ظالمانه خود با استفاده از روابط و نفوذ فرهنگی خاطرنشان کردند: این کشورها با حرکت فرهنگی، اهداف غیرانسانی خود را دنبال می کنند در حالیکه در نظام اسلامی که برخاسته از سخن حق و تفکرات ناب الهی است، باید از روشها و ابزار فرهنگی استفاده بهتر و شایسته تری شود.
حضرت آیت الله خامنه ای انزوای حقیقی را انزوای فرهنگی دانستند و افزودند: اگر کار فرهنگی بدرستی انجام شود، هیچ عاملی نمی تواند کشور را منزوی کند.
ایشان با تأکید بر اهمیت و نقش فعالیت سفیر فرهنگی، خاطرنشان کردند: سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خط مقدم جبهه فرهنگی در عرصه بین المللی هستند و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز مرکز اصلی این جبهه فرهنگی است.
رهبر انقلاب اسلامی سپس به تبیین وظایف سنگین سفیران فرهنگی پرداختند و افزودند: ارائه تصویر درست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی برای مردم دنیا و همچنین مسئولان کشورها یکی از وظایف مهم و کارهای بزرگ سفیران فرهنگی است.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تلاش گسترده تبلیغاتی جبهه استکبار برای ارائه  چهره ای مخدوش از نظام اسلامی خاطرنشان کردند: آنها قصد دارند با ارائه یک چهره مخدوش از نظام جمهوری اسلامی، مردم دنیا و علاقه مندان به این نظام را بدبین کنند و از تأثیر معنوی و روحی انقلاب اسلامی بکاهند، بر همین اساس مهمترین وظیفه نمایندگان فرهنگی، ارائه یک تصویر درست از انقلاب اسلامی است.
رهبر انقلاب اسلامی لازمه ارائه تصویر درست از نظام اسلامی را، تعریف صحیح از اسلام دانستند و تأکید کردند: بدخواهان و مستکبران تلاش دارند تا اسلامی را به جهانیان معرفی کنند که یا اسلام متحجر و یا اسلام بی خاصیت لیبرالی باشد در حالیکه اسلام واقعی و ناب مورد نظر نظام اسلامی، دارای مفاهیم والا، عمیق و روشن از انسان، خدا، جهان آینده، و نیازهای مادی و معنوی بشریت است.
حضرت آیت الله خامنه ای، معرفی پیشرفتهای چشمگیر علمی و معرفی ادب و هنر کشور را از دیگر وظایف نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برشمردند.
ایشان معرفی جلوه های مردم سالاری کشور و اجتماعات عظیم مردمی را، یکی دیگر از وظایف سفیران فرهنگی دانستند و با تأکید بر اینکه جلوه های دینی یکی دیگر از واقعیات مهم کشور است افزودند: حضور معنوی و عاشقانه قشرهای مختلف مردم به ویژه جوانان در مراسم مذهبی اعم از جلسات قرآن، دعا، و عزاداریها، یک رویداد بزرگ در کشور است که باید با هنرمندی و مستندسازی، به مردم دنیا نشان داده شود.
رهبر انقلاب اسلامی، معرفی ایران امروز را مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: باید در کنار معرفی عمق فرهنگ و تمدن کشور، ایران امروز هم برای جهانیان معرفی شود.
ایشان مسئله زبان و ادبیات فارسی را بسیار مهم دانستند و تأکید کردند: یکی از وظایف اصلی سفیران فرهنگی، ترویج زبان فارسی از طریق پیگیری کرسی های زبان فارسی در مراکز علمی و دانشگاهی است.
حضرت آیت الله خامنه ای از فعالیتهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قدردانی کردند.
در ابتدای ا ین دیدار آقای حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با تأکید بر اینکه دیپلماسی عمومی از بدیهیات مأموریت سفیران فرهنگی است، گفت: توجه بیش از پیش به آموزش و گسترش زبان فارسی، ارائه واقعیتهای ایران، ایجاد نمایشگاههای فرهنگی و هنری، و برگزاری هفته های فرهنگی از جمله اقدامات نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است.
آقای مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز ضمن بیان گزارشی از هشتمین هم اندیشی رایزنان فرهنگی، به فعالیتهای این سازمان در دو بخش مهندسی روابط فرهنگی بین المللی، و باز مهندسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامÛ Œ اشاره کرد و گفت: چشم انداز و محورهای راهبردی فعالیتهای فرهنگی کشور در عرصه بین المللی تدوین و پیش نویس جدیدی نیز برای ساختار سازمان تهیه شده است.

/ 0 نظر / 18 بازدید