آه....

 دیروز؛ میمردند و آرام آرام فراموش می شدند ... امروز؛ چه زود از یاد رفته ایم بی آنکه بمیریم

/ 0 نظر / 6 بازدید