عشق

من دراین کلبه خوشم تو در آن اوج که هستی خوش باش من به عشق تو خوشم تو به عشق هرکه هستی خوش باش

/ 0 نظر / 4 بازدید