در رمضان

کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد؟؟ سوار صاعقه پا در رکاب خواهد شد ؟ کدام جمعه ز تاثیر تابش خورشید دلی که یخ زده از غصه آب خواهد شد ؟ کدام جمعه ز عطر بهشتی گل یاس بهار غرق شمیم گلاب خواهد شد

***

 چو دربستی به روی من بکوی صبر رو کردم چو درمانم نبخشیدی بدرد خویش خو کردم

/ 0 نظر / 6 بازدید